Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2007 » Tiroglossal Duktus Kisti Revizyon Cerrahisinde Sistrunk İşleminin Yeri
 

Tiroglossal Duktus Kisti Revizyon Cerrahisinde Sistrunk İşleminin Yeri

Güneri A., Doğan E., İkiz A .Ö., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Özalp N.

Amaç: Tiroglosal duktus kisti (TDK), çocukluk çağında boyun orta hattında en sık görülen benign doğuştan kitledir. Bu çalışmada, kliniğimizde TDK nedeniyle ameliyat edilen olgularda uygulanan cerrahi yöntemler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmamızda 1994-2005 yılları arasında kliniğimizde TDK nedeniyle ameliyat edilen 18 yaş altı 13 hasta (erkek 10, kadın 3; ort yaş, 8.15±4.89; dağılım 1-17) ve 18 yaş üstü 15 hasta (erkek 8, kadın 7; ort yaş, 38±14.20; dağılım 20-65) toplam 28 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, başvuru yakınması, yakınma süresi, önceki tedavi, ameliyat sonrası komplikasyonlar, nüks oranı ve uygulanan revizyon cerrahisi yöntemi açısından incelendi. Bulgular: Her iki grupta en sık başvuru yakınmasını, boyunda kitle ve ikinci sırada ise ağrı yakınması oluşturmaktadır. Yakınma süresi her iki grupta sırasıyla 27 ve 83 ay olarak saptandı. Yetişkin grupta, revizyon cerrahisi uygulanan bir hastada nüks görüldü. İzlem süresi her iki grupta sırasıyla ortalama 4.5 ve 5.5 yıl olarak bulundu. Kliniğimize nüks nedeniyle başvuran yedi hastanın altısında ameliyat sırasında hiyoid kemik intakt olarak saptandı ve uygulanan Sistrunk cerrahisi yeterli oldu. Kliniğimizde primer ve revizyon cerrahisi uygulanan tüm grupta nüks oranı %3.57 olarak saptandı. Sonuç: Başvuru yakınmaları yaşa göre farklılık göstermemektedir. Nükslere yönelik cerrahiye karar vermeden önce hiyoid kemik mutlaka değerlendirilmelidir. Tiroglosal duktus kisti yetişkin ve çocukluk çağında benzer klinik bulgular vermektedir ve tedavisinde Sistrunk ameliyatının her iki yaş grubunda da yeterli olduğu saptandı.

The Role Of Sistrunk Operation For The Revision Surgery Of Thyroglossal Duct Cyst Reccurence

Güneri A., Doğan E., İkiz A .Ö., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Özalp N.

Objectives: Thyroglossal duct cyst (TDC) is the most common benign congenital midline cervical mass in children. In this study, we planned to search for a relationship between the clinical signs, the distribution of the ages, the reasons for the recurrences and the type of the revision surgery. Patients and Methods: The patients who were operated for TDC between 1994 and 2005 were reviewed retrospectively. The patients were evaluated according to their age, gender, initial complaint and its duration, the type of the previous treatment, postoperative complications and the rate of recurrences. Results: Twenty-eight patients made up the study group. There were 13 and 15 patients in the children and adult groups respectively. The mean ages of the groups were 8.15±4.89 years and 38±14.20 years respectively. The most common complaint was a lump in the neck that was followed by pain in the neck for both groups. The duration of the complaints was 27 and 83 months for children and adult groups respectively. There was only one recurrence in the adult group. The mean follow up time for the first and second group were 4.5 and 5.5 years respectively. We have experienced intact hyoid bone in six out of seven revision cases. The recurrence rate of the whole group, including the primary and revision surgeries, was 3.57%. Conclusion: The initial complaint did not differ for both groups. We believe that detection of the hyoid bone is mandatory for planning the type of the revision surgery. Clinically TDC presented in a similar fashion and Sistrunk operation is effective in both children and adult groups.

KBB Klinikleri 2007;9(1-3):14-18

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale