Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2007 » Stapedotomi Sonrası Yüksek Frekans Odyometrik Değişiklikler
 

Stapedotomi Sonrası Yüksek Frekans Odyometrik Değişiklikler

Gedikli O., Aksoy İ. R., Teker A.M., Korkut A.Y., Büyükkaraman G.

Amaç: Stapedotomi sonrası oluşabilecek yüksek frekans kayıpları gösterildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Haseki Hastanesi KBB kliniği ve Vakıf Gureba Hastanesi II. KBB kliniğinde 1995-2004 yılları arasında otoskleroz tanısı ile ameliyat edilen 26 olgu (6 erkek, 20 kadın; ort. yaş 34.2; dağılım 18-60) dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası pürton ve yüksek frekans odyometrileri (8000-18000 Hz) karşılaştırıldı. Bulgular: Konvansiyonel odyometride düşük ve orta frekanslarda ameliyat sonrası tatminkar düzelme gözlenirken 20 hastanın işitme eşiklerinde yüksek frekans odyometride 8 kHz üzerinde düşme gözlendi. Sonuç: Bu çalışmayla yüksek frekans odyometrinin, stapez cerrahisi sırasında uygulanan cerrahi teknikle iç kulağa verilen hasar hakkında ve ameliyat sonrası işitme kayıplarıyla ilgili anlamlı bilgi verdiği gösterildi.

The Changes Of High Frequency Audiometric Test After Stapedotomy

Gedikli O., Aksoy İ. R., Teker A.M., Korkut A.Y., Büyükkaraman G.

Objectives: To evaluate results of high frequency loss after stapedotomy. Patients and Methods: In this retrospective study, 26 patients (6 males, 20 females; mean age 34.2 years; range 18-60 years) with otosclerosis who were operated in Haseki Hospital Otolaryngology Clinic and Vakıf Gureba Training and Research Hospital, 2nd Otolaryngology Clinic between 1995-2004 were included. Conventional and high frequency audiometric tests (8000-18000 Hz) of 26 patients were compared pre- and postoperatively. Results: While satisfactory results were observed at low and middle frequency, decrease in hearing threshold over 8 kHz was detected in 20 patients. Conclusion: This study showed that high frequency audiometry may be useful when matched with a different surgical technique on stapes surgery. It should be stressed that it may give some clue about the inner ear injury due to the performed surgical technique.

KBB Klinikleri 2007;9(1-3):19-21

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale