Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2007 » Kobay(Guinea Pig)TimpanMembrnnd İnsizyonelMiringotomidenÖnce VeSonra Uygulanan5-FluorouraslnKapanmaSürelrnEtksi
 

Kobay(Guinea Pig)TimpanMembrnnd İnsizyonelMiringotomidenÖnce VeSonra Uygulanan5-FluorouraslnKapanmaSürelrnEtksi

Şanlı A., Eken M., Öztürk R., Evren C., Ateş G.

Amaç: Soğuk bıçakla perforasyon uygulanan kobay timpan membranlarında, topikal olarak miringotomiden önce ve sonra 5-fluorourasilin (5-FU) uygulanmasının perforasyonlardaki kapanma süresine etkisi ve ventilasyon tüpü uygulamasına alternatif olup olamayacağı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Kobay timpan membranlarına miringotomi insizyonundan önce ve sonra beşer dakika 50 mg/ml 5-FU uygulandı. Bulgular: Kontrol grubuna göre 5-FU uygulanan grupta, perforasyonun kapanma süresinde anlamlı uzama meydana geldi. Kendi arasında karşılaştırıldığında 5-FU’nun insizyondan önce uygulandığı grup ile sonra uygulandığı grup arasında, perforasyonun kapanma süreleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Hiç kalıcı perforasyon oluşmadı. Toplam kapanma süresi, 5-FU grubunda ortalama 11.5 gün olarak tespit edildi. Sonuç: Miringotomi sonrası 5-FU uygulaması, perforasyon kapanma süresinde anlamlı olarak uzamayı sağlasa da, bu süre efüzyonlu otitis media tedavisinde ventilasyonun sağlanması için yeterli değildir. Fakat daha kısa bir süre ventilasyonun yeterli olacağı, komplikasyonlu akut otitis media, hiperbarik oksijen tedavisi ve bunun haricinde orta kulağa lokal ilaç uygulamaları gibi endikasyonlarda insizyonla beraber 5-FU uygulanması ventilasyon tüpü uygulamasına alternatif bir tedavi yöntemidir.

The Effect Of 5-Fluorouracil On The Closure Time Before And After The İncisional Myringotomies İn Guinea Pigs

Şanlı A., Eken M., Öztürk R., Evren C., Ateş G.

Objectives: The aim of the study was to investigate the effects of topical 5-fluorouracil (5-FU) before and after the myringotomies in the tympanic bembranes of guinea pigs that were created with cold knife and to assess if it can be an alternative to the ventilation tubes. Materials and Methods: We applied topical 50mg/ml 5-FU before and after the myringotomies to the perforation edges for five minutes. Results: The closure time of the perforation was significantly longer in the 5-FU group than in the control group. When compared within itself, no significant difference was found between the groups that 5-FU was applied before and after the myringotomy, in terms of closure time. Permanent perforation did not occur. The mean total closure time in the 5-FU group was determined as 11.5 days. Conclusion: Even if the application of 5-FU after myringotomy prolongs the closure time significantly, it can not provide enough time to enable ventilation for the treatment of otitis media with effusion. However, this method can be used as an alternative to the ventilation tubes in some indications, such as complicated acute otitis media, hyperbaric oxygen therapy and local drug applications to the middle ear, where a shorter time of ventilation would be sufficient.

KBB Klinikleri 2007;9(1-3):22-26

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale