Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2007 » Alt Dudakta Warty Diskeratoma: Olgu Sunumu
 

Alt Dudakta Warty Diskeratoma: Olgu Sunumu

Yöndemli F., Öztürk K., Toy H., Gültekin S., Yaman H.

Elli üç yaşında erkek hasta alt dudakta iki ay önce ortaya çıkan, zamanla çok az büyüyen, ara ara ağrıya ve kanamaya neden olan, krutlanma gösteren bir kitle yakınması ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede, alt dudak mukozası orta hat sol tarafında, vermilion sınırına yakın, ortasında hafif çöküklük olan, üzeri krutlu yaklaşık 0.5 cm çapında papüler bir lezyon görüldü. Wedge rezeksiyon ile kitle total olarak çıkartıldı. Histopatolojik tanı Warty diskeratoma (WD) olarak bildirildi. Histopatolojik olarak WD’nin ayırıcı tanısı skuamöz hücreli karsinoma, pemfigus, Darier’s hastalığı, verrü ve epidermal kistler ile yapılmalıdır. Güneş ışığı, sigara içimi ve Herpes simpleks virüs tip 1 etyolojik faktör olarak rol oynayabilir. Bu yazıda alt dudak mukozasında yerleşim gösteren papüler WD’li bir hasta, WD’nin klinik ve histopatolojik özellikleri gözden geçirilerek sunuldu.

Warty Dyskeratoma Of The Lower Lip: A Case Report

Yöndemli F., Öztürk K., Toy H., Gültekin S., Yaman H.

A 53-year-old male was admitted to our clinic complaining of slow-growing lesion forming a crust on the lower lip mucosa during two months. In the physical examination, there was a papular lesion in 0.5 cm diameter, umbilicated and crusted on the lower lip mucosa. The lesion was removed completely via wedge resection. Histopathological examination showed the diagnosis of Warty dyskeratoma (WD). Oral WD should be distinguished from squamous cell carcinoma, pemphigus, Darier’s disease, verrucae and epidermal cysts. Sunlight, smoking and herpes simplex type 1 infections may be etiological factors for WD. The purpose of the present study is to describe a case with the papular WD of the lower lip mucosa. Clinical and histopathological features of WD are also reviewed.

KBB Klinikleri 2007;9(1-3):27-30

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale