Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenjektomize Bir Hastada Trakeo-İnnominat Arter Fistülü
 

Larenjektomize Bir Hastada Trakeo-İnnominat Arter Fistülü

Aydın Ö., Şengör G.

Trakeoinnominat arter fistülü, trakeostomi veya entübasyonun sık rastlanmayan fakat fatal bir komplikasyonudur. Larenjektomize hastalarda ise, bu güne değin, ingilizce literatürde yalnız iki olgu bildirilmiştir. Çalışmamızda, üçüncü bir olgu olarak, 45 yaşındaki bir hastada, hipofarenks kanseri nedeniyle geçirdiği larengofarenjektomi sonrası 1. ayda, kalıcı trakeostomaya bağlı bir komplikasyon olarak gelişen trakeoinnominat arter fistülü rapor edilmiştir. Bu trajediye neden olan durum, akut kanama esnasında ve sonrasında neler yapıldığı ve yapılabileceği ve nasıl önlem alınabileceği konuları literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E4

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale