Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Fes Cerrahisi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi
 

Fes Cerrahisi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi

Öncel S., Pınar E., Güçlü E., Çallı Ç., Eşki E.

Amaç: Nazal polipozis ve kronik sinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uyguladığımız olguları sunmak Gereç ve yöntem:Temmuz 2001-Mart 2005 tarihleri arasında opere edilen 82 olguyu sunmayı uygun bulduk.Olgular pre operatif paranasal sinüs BT ile değerlendirildi.Olgulara pre operatif dönemde en az bir hafta süre ile ikili antibiyotik, intranazal steroid ve sistemik yönden kontrendikasyon yoksa 1mgr/kg dozunda basamak tedavisi şeklinde sistemik steroid tedavisi uygulandı.Cerrahi prosedür 0, 30, 45 derece teleskoplar yardımı ile konvansiyonel cerrahi aletleri ile gerçekleştirildi. Olgulara post operatif 15.günde intranazal steroid tedavisi minimum 3 ay devam edecek şekilde önerildi. Nazal Endoskopi ile olgular rutin olarak takip edildi.82 olgunun yirmisinde nüks saptandı.Nüks olgulara revizyon cerrahi uygulandı. Tartışma ve sonuç: Yapılan çalışmalarda allerjik nazal polipoziste nüks oranları %20-40 arasında değişmektedir. Bunun en sık nedeni allerjik reaksiyon ve yetersiz rezeksiyondur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E5

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale