Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Konka Yerleşimli Kapiller Hemanjioma
 

Orta Konka Yerleşimli Kapiller Hemanjioma

Kunt T., Yıldırım A., Bebek A., Atalar H., Elagöz Ş.

İntranazal kitleler farklı ayrıcı tanı özellikleri olan inflamatuar veya neoplastik yapıda olabilirler. Hastaların çoğunda burun tıkanıklığı, epistaksis, pürülan rinore ve epifora gibi benzer semptomlar vardır. Pyojenik granüloma olarak da adlandırılan lobüler kapiller hemanjioma ciltte ve ağız içi muköz membranlarda sık görülen saplı benin vasküler bir tümördür. Epistaksis ile gelen 11 yaşında kız çocuğunda orta konka yerleşimli kitleye endonazal endoskopik yolla cerrahi tedavi uygulandı ve histopatolojik olarak lobüler kapiller hemajioma saptandı. Olgu sunusu ayrıcı tanı özelliklerinin ve literatürün gözden geçirilmesi ile yapıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E9

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale