Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Primer Spontan Bos Rinoresinin Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu
 

Primer Spontan Bos Rinoresinin Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

İleri F., Yılmaz M., Uslu S., Ceylan A., Çelenk F.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) rinoresi subaraknoid boşluktan frontal, sfenoid, ve etmoid sinüslere sıvı geçişidir. Travma ve cerrahi, BOS rinoresinin en sık sebepleridir. Tümör erozyonu ve hidrosefalinin sebep olduğu fistüller spontan kabul edilir; altında hiçbir sebep bulunamayan durumlar “primer spontan BOS rinoresi” olarak adlandırılmakta ve oldukça nadir izlenmektedir. Bir yıl önce menenjit geçiren ve başka bir merkezde tedavi edilen, travma ve cerrahi hikayesi olmayan 63 yaşında bayan hasta, burnun sol tarafından iki yıldır ara ara sıvı gelmesi şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Nazal kavitenin endoskopik muayenesi doğal olan hastanın bilgisayarlı paranazal sinüs tomografisinde ve manyetik rezonans görüntülemesinde solda anterior kranial fossada defektif alan görülmüştür. Gelen sıvının yapılan immunofiksasyon elektroforez yöntemi ile değerlendirmesinde BOS ile uyumlu olduğu tespit edilmesi üzerine, intratekal floresein verilerek defekt yeri tespit edilmiş, endonazal endoskopik yaklaşımla, pediküllü orta konka mukoperiosteal flepi kullanılarak onarılmıştır. Operasyon sonrasında komplikasyon görülmeyen hastanın bir yıllık takibi esnasında rekürrens izlenmemiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E12

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale