Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İnfantil Miyofibromatozis; Vaka Sunumu
 

İnfantil Miyofibromatozis; Vaka Sunumu

Ayas K., Çengel S., Şenkal A., Ünal Ö.

İnfantil miyofibromatozis (İM) nadir görülen fibroblast ve miyofibroblastların proliferasyonu ile karakterize bir patolojidir. Bununla beraber bebeklik dönemininde en sık görülen fibröz neoplazisi olup, tüm iyi huylu baş boyun tümörlerinin %10’unu oluşturur. Her yerde görülebileceği gibi en sık (%33) baş boyun bölgesinde görülür. Klinikte subkütan, musküler yapılarda, viseral organlarda ve daha az olarak kemik içinde tek veya multiple soliter nodüller şeklinde görülür. Vakaların çoğunda (%75) ilk bir yaş içinde kendini gösterir. Burada parafarengeal bölgeden parotis derin lobu ve fasial sinirle yakın komşuluk gösteren infantil miyofibromatozis eksizyonu yaptığımız 11 aylık bir hastayı güncel literatür bilgileri ışığı altında tartıştık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E13

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale