Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tinnitus Nedeni Olarak Transvers Sinüs Darlığı Ve Genişlemiş Sigmoid Sinus
 

Tinnitus Nedeni Olarak Transvers Sinüs Darlığı Ve Genişlemiş Sigmoid Sinus

Dal T., Genç E., Hancı D., Ergin N.

Tinnitus kulakta duyma işlevinin sağladığı veriler haricinde dış ortamdan kaynaklanmayan seslerin hissedilmesidir. Günlük yaşamını etkileyebilecek kadar yoğun ve can sıkıcı olabilir. Bu poster son 1,5 yıldır sol kulakta pulsatile tinnitus şikayeti giderek artan kadın hastanın klinik bulguları, odyolok tetkiki, temporal kemiğin kompüterize tomografisi ve kranial magnetik rezonans anjiografi incelemesini sunarak literatürde tanımlanmış vasküler kökenli tinnitus çeşitlerini ve alternatif tedavi yollarını tartışmaktadır. Hastamızın radyolojik incelemeler sonucu sol transvers sinüsünde daralma ve sol sigmoid sinüsünde mastoid kemiği büyük ölçüde dolduran genişleme tesbit edilmiştir. Özellikle giderek artan şiddette olan, vestibüler bulguların eşlik etmediği, işitmeyi etkileyecek kadar yoğun tinnitus vakalarında ileri radyolojik inceleme ile temporal kemiğin ve kafa içi damarsal yapıların değerlendirilmesi tinnitusun nedeninin bulunması açısından önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale