Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Küçük Fenestra Stapedotomi Sonuçlarımız
 

Küçük Fenestra Stapedotomi Sonuçlarımız

Batman Ç., Tutkun A., Bağlam T., Serin G., Baylançiçek S., Sarı M.

Amaç: Otoskleroz, kemik labirentin primer hastalığıdır. Son yıllarda otoskleroz cerrahisi için kullanılan yöntem, küçük fenestra stapedotomi ve piston protez uygulamasıdır. Küçük fenestra stapedotomi tekniği stapes üst yarısının çıkarılıp, footplate'e yaklaşık 0.7 mm'lik pencere açıldıktan sonra piston protez yerleştirilmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalına 1988-2004 yılları arasında başvuran ve ameliyatları yapılan hastadan, küçük fenestra stapedotomi yöntemi uygulanmış olup postoperatif takipleri sağlıklı olarak yapılan 148 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar ve Yöntemler: Analizler esnasında yaş, cinsiyet, opere edilen taraf, piston özellikleri, taban özellikleri, preoperatif-postoperatif odyolojik bulgular ve gelişen komplikasyonlar değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaşları 14-79 (ortalama 39,7) arasında değişen 121 kadın, 27 erkek hastanın preoperatif havayolu ortalaması 60.5 dB iken postoperatif dönemde 48 dB'e, kemikyolu ortalaması 31.5 dB iken postopertaif dönemde 28dB'e düşmüştür. Hastaların 78 sağ kulağı, 70 sol kulağı opere edilmiştir 20 hastada tabanda anüler tipte, 128 hastada obliteratif tipte skleroz mevcuttu. Operasyonda hastaların 14'üne 4 mm, 21'ine 4.25 mm, 61'ine 4.5mm, 24'üne 4.75 mm, 28'ine 5.0 mm'lik protezler kullanılmıştır. Hastalardan 52'sinde en uzunu 7 gün olan postoperatif baş dönmesi şikayeti olmuştur. İki olguda total işitme kaybı, 3 olguda reperatif granülom gelişmiştir. Sonuç: Bu retrospektif çalışmayla elde edilen sonuçlar küçük fenestra stapedotomi tekniğinin güvenli ve etkili bir cerrahi teknik olduğunu göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E15

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale