Yağ Greft Miringoplasti

Dere H., Ensari S., İkincioğulları A., Oruk V., Sarıkaya Y., Karakuş M.

Timpan zar onarımında otolog yağ dokusu kullanımı greft seçenekleri arasında yer almaktadır. Miringoplasti sonrası rezidü perforasyonlar, travma ve kronik otitis mediaya bağlı küçük santral perforasyonlar, timpanostomi tüpü çıkarılmasını takiben oluşan perforasyonlar greft olarak adipöz doku kullanımı için uygun endikasyonları oluşturmaktadır. Cerrahi teknik olarak, kulak lobülünden alınan yağ greftinin, kenarları dezepitelize edilmiş perforasyon bölgesine yerleştirilmesi esastır. Tekniğin kolaylığı, kısalığı, düşük maliyeti ve belirgin morbiditeye sebep olmaması, bunun yanında yüksek başarı şansı önemli avantajları arasında yer almaktadır. Çalışmamızda; 4 hastanın 5 kulağına yağ greft miringoplasti uygulanmıştır. Cerrahi teknik ve sonuçlar sunularak literatür gözden geçirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E17

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale