Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Unsinat Proses Süperior Yapışma Yeri İle Ager Nazi Hücresi Arasındaki İlişki
 

Unsinat Proses Süperior Yapışma Yeri İle Ager Nazi Hücresi Arasındaki İlişki

Turgut S., Ercan İ., Çakır B. Ö., Civelek Ş., Sayın İ.

Amaç : Unsinat Proses, frontal recess cerrahisinde önemli bir anatomik nirengi noktasıdır ve üst yapışma yeri anatomik değişkenlik gösterir. Ager nazi hücresi, frontal reses anatomisini etkileyen diğer önemli yapıdır. Bu çalışmada unsinate proses ile olan ilişkisi araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Dizaynı : Bu çalışma retrospektif ve tanımlayıcı anatomik olarak planlanmıştır. Paranazal sinüs tomoğrafisi çekilen 243 hastanın 361 tarafı değerlendirilmiştir. Unsinat prosesin süperior yapışma yeri tipleri (Landsberg ve Friedman’a göre) ve ager nazi hücresi varlığı prevalansı kaydedilmiştir. Sonuçlar χ2 testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular : Unsinat prosesin süperior yapışma yeri sıklığı: Tip 1 ve 2 (lamina papriseaya yapışır); 226 (%62.6), Tip 3 (lamina paprisea ve orta konka ile kribriform plate bileşkesine yapışır); 11 (%3.1) Tip 4 (orta konka ile kribriform plate bileşkesine yapışır); 42 (%11.6), Tip 5 (kafa tabanına yapışır); 52 (%14.4) ve Tip 6 (orta konkaya yapışır); 30 (%8.3). Ager nazi hücresi varlığı sıklığı ise sırasıyla Tip 1 ve 2; 180 (%79.6) Tip 3; 10 (%90.1), Tip 4; 30 (71.4%), Tip 5; 45 (%86.5) ve Tip 6; 25 (% 83.3) olarak bulunmuştur. Ager nazi hücresinin varlığının tiplere göre dağılımı istatitiksel olarak anlamlı değildi (χ2=3.54, p=0.315). Sonuç : Unsinate Prosesin, lamina papriseaya yapıştığı tip en sık olarak görülür. Ager nazi hücresi vakaların %80.3 ünde bulundu ve oran literatür ile uyumludur. Ancak ager nazi hücresi varlığı ile unsinat proses üst yapışma yeri tipleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E20

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale