Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenks Kanseri Tedavisi Ve Sonuçlarımız
 

Larenks Kanseri Tedavisi Ve Sonuçlarımız

Gedikli O., Teker A., Altun H., Korkut Y., Aşkıner Ö.

Amaç: 2001-2004 yılları arasında Vakıf Gureba Hastanesi II.KBB kliniğinde larenks kanseri tanısı konulup ameliyat olan hastaların sonuçlarını değerlendirmek. Materyal ve Metod: 2001-2004 yılları arasında klinikte 58 hastaya larenks kanseri tanısı konulup ameliyat edildi. Bunların 2’si bayan 56’si erkekti. Vakalardan 10 tanesi supraglottik, 41 tanesi glottik, 7 tanesinde glottik düzeyden başlayıp subglottise uzana vakalardı. 11(%19) hastada tümör evreI, 18 vakada EvreII(%31), 25(%43) vakada Evre3, 4(%7) vakada evre4 idi. 10 vakada Supraglottik larenjektomi+tirohyoidopeksi, 8 vakada frontolateral larenjektomi, 4 vakada near total larenjektomi, 9 vakada kordektomi, 23 vakada total larenjektomi uygulandı. 2 vakada pektoral majör myokuten flebi yapıldı. 42 vakaya boyun disseksiyonu uygulandı. Bunlardan 25 vakaya tek taraflı, 17 vakaya bilateral boyun disseksiyonu uygulandı. Sonuçlar: En az 1 yıllık izlem süremizde kordektomi vakalarımızda rekürens görülmedi. 3 total larenjektomili hastamızda operasyon sonrası fistül görüldü. Lokal tedavi ile bu vakalarda fistül kapandı. 3 (%5) hastada lokal rekürens görüldü.Ameliyat sonrası servikal metastaz 5(%9) hastada görüldü. 4(%5) hasta enfeksiyon veya hastalığın rekürensi sonucu 1 yıl izlemde kaybedildi. Bu sonuçlarımızın literatürle uyumlu olduğu görüldü. Total larenjektomi uygulanan vakaların oranının literatürden fazla olması hastalarımızın daha çok düşük sosyoekonomik gruptan gelmesine bağlı olduğu düşünüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E22

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale