Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Epiglot Larengeal Yüzünde Lokalize Piyojenik Granülom
 

Epiglot Larengeal Yüzünde Lokalize Piyojenik Granülom

Aydın Ö., Müezzinoğlu B., Yayla B.

Piyojenik granülom, cilt ve mukozal yüzeylerin etiyolojisi bilinmeyen, benign bir vasküler lezyonudur. Granülomatozis ve enfeksiyon ile ilişkili bir hastalık değildir. Piyojenik granüloma minör travmaya karşı aşırı reaksiyon sonucu geliştiği düşünülmektedir. Ayrıca, hormonal değişiklikler bu lezyonların oluşumuna eğilimi artırabilir. Piyojenik granülom hızlı büyüyen, kanamaya ve ülserasyon oluşturmaya eğilimli, soliter kırmızı papül veya nodül şeklindedir. Pediküle veya sesil olabilir. Her yaşta görülebilmesine rağmen, genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha sık görülür. En sık cilt lokalizasyonu baş, boyun, ekstremiteler ve gövdedir. Dudak, nazal mukoza, oral mukoza ve dil mukozal predileksiyon yerlerindendir. Larenkste oldukça nadir görülür ve en sık yerleşim yeri vokal kordlardır. Histopatolojisi gerçek granülom yapısı göstermez. Çok sayıda dilate, kanla dolu, endotelle kaplı vasküler boşluklar yanı sıra, belirgin fibroblast proliferasyonu ve endotel hücre gelişimi gözlenir. Aşırı mitotik aktivite olabilir ve malignite ile karıştırılmamalıdır. Piyojenik granülomlar klinik olarak, hızlı büyüme göstererek maligniteyi taklit edebilir. Tedavisi total rezeksiyondur, inkomplet rezeksiyonda rekürrens oranı yüksektir. Larenkste nadir görülen bu lezyon ayırıcı tanılar arasında düşünülmelidir.Bu raporda, hemoptizi yakınması ile başvuran, endoskopik muayenesinde epiglotun larengeal yüzünde kanamalı nodüler lezyon tespit edilen ve endoskopik rezeksiyon sonrası histopatolojik incelemesinde piyojenik granülom saptanan 57 yaşında erkek hasta sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E 26

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale