Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu
 

Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu

Üneri C., Bağlam T., Baylançiçek S., Sarı M., Yazıcı Z.M., Ülker S.

Larenksin nöroendokrin tümörleri epiteliyal ve nöral kökenli olmak üzere iki grupta incelenir. Nöral kökenli olan nöroendokrin tümörler paragangliomalar; epiteliyal kökenli olanlar ise tipik karsinoid, atipik karsinoid ve küçük hücreli nöroendokrin tümörler olarak sınıflandırılır. Genel olarak agresif klinik davranış ve yaygın metastaz yapma potansiyeli olan bu tümörlerde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Doğru tanıya ulaşmak için histopatolojik, histokimyasal ve immünhistokimyasal çalışmalar gereklidir. Larenksin atipik karsinoid tümörü nadir görülen bir neoplazidir. Genellikle supraglottik yerleşimli düzgün yüzeyli kitle olarak görülen bu tümörlerde tedavi seçeneği cerrahidir ve radyoterapiye cevapları kötüdür. Bu çalışmada 6 aydır yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran 73 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın yoğun sigara ve alkol kullanma öyküsü mevcuttu. Yapılan endoskopik muayenede sağ aritenoid üzerinden kaynaklanan düzgün yüzeyli, polipoid, saplı kitle izlendi. Boyun muayenesinde adenopati saptanmadı. Diğer baş boyun muayenesi doğaldı. Hastaya genel anestezi altında direk laringoskopi uygulandı ve kitle eksize edildi. Patoloji raporu atipik karsinoid tümör olarak rapor edildi. İdrar 5-hidroksiindolasetikasit (5-HIAA) ve serum kalsitonin değerleri normal bulundu. Parsiyel larenjektomi planlanan hasta cerrahiyi ve ek medikal tedaviyi kabul etmedi. Hastanın 36 aylık takibinde lokal nüks ya da uzak metastaz saptanmadı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E 31

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale