Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kemik Sementi (Bone Cement) İle Ossiküloplasti
 

Kemik Sementi (Bone Cement) İle Ossiküloplasti

Batman Ç., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., Bağlam T., Serin G., Sarı M.

Amaç: Kemikçik zincir onarımında kullanılan kemik sement’in (Bone Cement) kimyasal yapısı, kullanım endikasyonları, kullanım şekli, tedavi etkinliği ve olası komplikasyonlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Orta kulak cerrahisi uygulanan ve kemikçik sistem bütünlüğünün bozulmuş olduğu 132 olguda kemik sementi kullanılarak kemikçik sistemin devamlılığı yeniden sağlandı. Olguların birinci ve üçüncü haftalarda; 3, 6 ve 12. aylarda kontrol muayeneleri yapıldı. Olguların preoperatif odyogramları, postoperatif 6. ve 12. aylar arasında yapılan odyogramları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma kapsamındaki 132 olgunun 92’si ( %69.7) kadın, 40’ı (%30.3) erkekti. Yaş ortalaması 35.9 olan hastaların yaşları 7 ile 71 arasında değişmekteydi. İnkus uzun kolu ile stapes suprastrüktürü arasına kemik sementi uygulanan 118 olguda 16.57 dB, revizyon stapedotomide inkusun nekroze olan uzun koluna takılan teflon pistonun kemik sementi ile desteklendiği 8 olguda 18.25 dB ve inkus dislokasyonu olan 6 olguda kemik sementi ile inkus interpozisyonu sonucunda 32 dB’lik hava kemik aralığı kazancı sağlandı. Sonuç: Orta kulak cerrahisinde kemik sementi kullanımının yumuşak dokulara zarar vermeden kemik dokuyla iyi uyum gösteren uygun ve etkili bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E 32

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale