Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Obstrüktif Uyku Apneli Olgularda Üst Solunum Yollarınn Sefalometrik Değerlendirilmesi
 

Obstrüktif Uyku Apneli Olgularda Üst Solunum Yollarınn Sefalometrik Değerlendirilmesi

Dinç O., Fidan D., Turhan M., Salcan S.

Obstrüktif uyku apne sendromu, kraniyofasiyal anormallikler ile birlikte bulunan bir hastalıktır. Tanısında altın standart polisomnografidir. Polisomnografi yapılan labaratuvarlar ülkemizde ve dünyada sınırlı sayıda olup pahalı, zaman alıcı bir tetkiktir. Obstrüktif uyku apne sendromunda daha kolay uygulanabilen yaygın, ucuz bir görüntüleme yöntemi olan Lateral Sefalometri ile obstrüktif uyku apnesinde rol oynayan kraniyofasiyal anormallikler ve faringeal obstrüksiyona yol açan yumuşak doku değişiklikleri kemik ve yumuşak dokudaki referans noktalar baz alınıp ölçüm yapılarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca lateral sefalometrik ölçümlerden elde edilen bilgiler, tanı almış ve cerrahi planlanan hastalarda uygulanacak cerrahinin seçiminde önemli katkı sağlamaktadır. Bizim çalışmamız, Temmuz 2002 ile Mart 2004 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına, horlama ve uykuda nefes kesilmesi ile başvuran polisomnografi tetkiki ile AHI indeksi 5’in üzerinde olan obstrüktif uyku apnesi tanısı almış 22 hasta ile 22 gönüllü sağlıklı olguyu içermektedir. Obstrüktif uyku apneli hastalarda ön yüz uzunluklarını kontrol grubundan belirgin artmış bulduk. Hyoid ile maksilla, kafa tabanı ve mandibula arasındaki parametrelerin obstrüktif uyku apneli hastalarda önemli derecede arttığını saptadık.Vallekula ile dil ucu arasındaki mesafe obstrüktif uyku apneli hasta grubunda belirgin derecede artmıştır. Yumuşak damak seviyesinde farinks lümeni genişliği ile ön yüz uzunluğu ve yumuşak damak uzunluğu arasında negatif korelasyon saptadık.Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde, Obstrüktif Uyku Apneli olgularda ortaya çıkan kraniyofasiyal anormallikler ve yumuşak doku değişikliklerinin sefalometri ile büyük ölçüde değerlendirilebildiği gözlemledik.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E33

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale