Labirent Fistüllerine Yaklaşım

Çokkeser D., Bayındır D.

Labirent fistülü iç kulağın sıvı ile dolu perilenfatik boşluğunun, orta kulağın hava ile dolu orta kulak boşluğu ile yuvarlak ya da oval pencere aracılığı dışındaki, anormal ilişkisi sonucu oluşur. Bu durum, travmatik, iatrojenik, spontan ya da infeksiyöz veya neoplastik kulak hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çocuklarda ise genellikle orta ve iç kulaktaki konjenital anomaliye bağlıdır. Erişkinlerde fistül vakalarının çoğu kolestatom nedeniyle oluşan kemik erozyonuna bağlıdır. Klinikte kulakta dolgunluk, ani ya da fluktuan sensörinöral işitme kaybı ve vestibüler semptomlar (vertigo, dengesizlik, bulantı, kusma, hafıza ve konsantrasyonda bozulma gibi) ve daha az sıklıkta tinnitus görülebilir. Fistül testi genellikle pozitiftir. Bilgisayarlı temporal kemik tomografisi fistülün tanısında önemli bir tetkiktir. Birinci yazarın 11 yıllık sürede tedavi etmiş olduğu beş yüz üzerindeki vaka içinde karşılaşılan fistül vakaları ve tedavileri tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E34

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale