Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Somnoplastinin Horlama Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması
 

Somnoplastinin Horlama Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması

Cingi E., Keçik C., Özüdoğru E., Cingi C., Çaklı H., Gürbüz K., Koyuncu H.

Obstrüktif uyku apnesi sendromu uyku hastalıkları içinde en sık görülen patolojidir. Son 20–30 yılda horlama ve uykuda nefes kesilmesi yakınmaları ile Kulak Burun Boğaz hekimlerine başvuran hasta sayısı belirgin şekilde artmıştır. Bu nedenle bu hastalık için; kolay uygulanabilen, ucuz, doğru tanı koyabilme yüzdesi yüksek bir sorgulama yöntemi, fizik muayene, klinik test arayışı devam etmekte konuyla ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Son yıllarda; uygulaması kolay, yan etkileri az, maliyeti düşük bir yöntem olan radyofrekans ile yumuşak damak ablazyonunun, horlama tedavisinde kullanılması yaygınlaşmıştır. Biz bu çalışmada yumuşak damağa radyofrekans uygulanmasının horlama tedavisindeki etkinliğini araştırmayı amaçladık. Çalışmamız; Ocak 2004 ile Şubat 2005 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda, horlama polikliniğine başvurarak tedavi edilen 20 hasta (14 erkek, 6 kadın; ort. yaş:45,5) ve kontrol grubunu oluşturan sağlıklı bireylerle yapıldı. Hasta grubundaki olguların uyku kayıt parametrelerinden, oksijen saturasyonu, supin pozisyondaki apne+hipopne indeksi, horlama şiddeti ve horlama sayısının preoperatif ve 8. haftadaki postoperatif değerleri arasında yapılan karşılaştırmada, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Yine aynı değerlendirmede apne+hipopne indeksi, horlama zamanı ve saatlik oksijen desaturasyonunun postoperatif 8. hafta sonunda azaldığı saptandı. Lokal olarak uygulanabilmesi, tekrarlanabilmesi, az invaziv olması, uygulama sonrasında kısa zamanda günlük işlere dönülebilmesine imkan vermesi, ve komplikasyonlarının çok az olması nedeni ile radyofrekans ile somnoplasti yönteminin, horlama hastalarının tedavisinde etkin bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E35

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale