Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tiroid Bezinin Taşlı Yüzük Hücreli Adenomu
 

Tiroid Bezinin Taşlı Yüzük Hücreli Adenomu

Aydın Ö., Gürbüz Y., Camcıoğlu A.

Tiroid bezi folliküler hücrelerinin berrak hücreli metaplastik değişimine bağlı, taşlı yüzük hücreli folliküler adenomu son derece nadir görülür. Taşlı yüzük hücreleri yuvarlak-oval, geniş sitoplazmik vakuollü, hiperkromatik, eksantrik nükleuslu olarak gözlenirler. Bu raporda, tiroid sol lobunda 4 cm çapında, ağrısız kitle ile başvuran, sol hemitiroidektemi yapılan ve histopatolojik incelemesinde taşlı yüzük hücreli folliküler adenom tespit edilen 40 yaşında, erkek hasta sunuldu. Laboratuar tetkikleri sonucunda hasta ötiroid olarak değerlendirildi. Tiroid ince iğne aspirasyon sonucu benign epitelyal folikül hücreleri olarak rapor edildi. Tiroid ultrasonografisinde tiroid bezi sol lobda 40 mm çapında kistik nodül saptandı. Histopatolojik incelemede tek tek ve foliküller oluşturan taşlı yüzük hücrelerinin oluşturduğu hücreden zengin adenom yapısı izlendi. Taşlı yüzük hücrelerinde PAS boyasında pozitif ve immunohistokimyasal incelemede MUC1, MUC2, MUC5AC ve MUC6 boyaları negatif olarak değerlendirildi. Nadir görülmesi, tanı güçlüğü ve tiroide metastaz yapan malignitelerle karışabilme olasılığı gibi özellikleri nedeni ile taşlı yüzük hücreli tiroid adenomu ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E36

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale