Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Adenotonsiller Hipertrofi Ve Effüzyonlu Otitis Medialı Hstda, Adenoid Yüzeyel Ve Derin Florası (Çalışma Ön Sonuç)
 

Adenotonsiller Hipertrofi Ve Effüzyonlu Otitis Medialı Hstda, Adenoid Yüzeyel Ve Derin Florası (Çalışma Ön Sonuç)

Almaç A., Hovardaoğlu H., Karaali E., Yumuk Z., Dündar V., Wilke A.

Amaç: Adenoid yüzeyel ve derin bakteriyel florası ile rinosinüzit, otitis media ve tonsillofarenjit ilişkileri üzerine pek çok bilimsel araştırma vardır. Ancak konu halen tartışılmaktadır. Klinik ve mikrobiyolojik bakış açısı ile konudaki bilgilerimize katkı sağlamak, adenoid florasının otitis media etyopatogenezi ile ilişkisine açıklık kazandırmak amacı ile bu araştırma planlanmış ve halen devam etmektedir. Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada adenoidektomi, adenotonsillektomi ve adenotonsillektomi ile birlikte timpanostomi tüpü uygulaması yapılan 71 hastanın adenoid yüzeyel ve derin dokusundan alınan örneklerde aerob ve anaerob kültürler yapılmıştır. Örneklerin tamamı genel anestezi altında alınmıştır. Elde edilen yüzeyel kültür sonuçları, herhangi bir sistemik hastalığı ve enfeksiyonu olmayan çocuklardan oluşturulan kontrol (K) (n:21) ile hasta (n:71) grupları arasında karşılaştırılmıştır. Ayrıca adenoidektomi (A) (n:26), adenotonsillektomi (A+T) (n:22), adenotonsillektomi ile birlikte timpanostomi tüpü uygulaması (ATT) (n:23) gruplarıda yüzeyel ve derin kültürlerde üreyen bakteriler açısından kendi aralarında karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç: Kontrol grubu yüzeyel sürüntülerinde Enterococcus spp (%52.17) ve Neısserıa spp (%47.61) anlamlı oranda fazla saptanırken, hasta grubunda ise Staphylococus aureus, Moraxella catarrhalis, Streptococus pneumonia ve Haemophilus influenza anlamlı ölçüde daha fazla saptanmıştır. Derin adenoid dokusu kültürlerinde ise Enterococcus spp (%33.8), Peptostreptococus spp (%21.12) ve Moraxella catarrhalis (%18.30) diğer bakterilere oranla daha sık identifiye edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E39

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale