Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İşitme Engelli Çocuklarda Ses Kalitesinin Objektif Değerlendirilmesi
 

İşitme Engelli Çocuklarda Ses Kalitesinin Objektif Değerlendirilmesi

Yılmaz M., Kemaloğlu Y., Bayazıt Y. A., Kara E., Gündüz B.

Giriş: İşitme engelli çocuklarda; normal işitenlere göre işitsel becerinin düşük olmasından kaynaklı sesintemel frekansını ayarlamada güçlükler göze çarpmaktadır. Çalışmanın amacı Türkçe konuşan işitme engelli çocukların vokalleri sesleme özelliklerini ve işitme kaybının bu özellikleri nasıl etkilediğini araştırmaktır. Materyal - Metod: 30 işitme engelli, 17 normal, çocuk çalışmaya dahil edildi. Çocuklardan Türkçenin 8 vokalini seslendirmeleri istendi ve kayıtlar uygun kayıt ortamlarında kişilerden en az 4 sn süre ile ‘a’ vokali dudak mikrofon arası 10 cm olacak şekilde ayarlanarak Shure SM 58 marka kaydedildi. Yapılan kayıtlar CSL 4300B model ses analiz sistemi ile incelenmiştir. İşitme kayıplı çocuklarda ses özelliklerinin değerlendirilmesinde fundemental frekans, format frekansları, absolüt jitter, jitter percent, shimmer percent, NHR parametreleri incelenmiştir. Sonuç: Kızlarda işitme kayıplı ve normal grup arasında ‘A’ foneminde shimmer percent, ‘İ’ foneminde F2,F3,NHR, ‘O’ foneminde F2, ‘U’ foneminde F1,F2 prametrelerinde anlamlı farklılık bulunmuş olup ‘E2 foneminde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Erkeklerde ‘E’ foneminde Fo, ‘İ’ foneminde Fo, F1,F2, Shimmer percent, ‘O’ foneminde Fo, F2, ‘U’ foneminde F2,F3 ve jitter percent parametrelerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. ‘A’ foneminde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yorum: Ses parametrelerindeki anlamlı farklılıklar işitme engelli çocuklardaki intonasyon problemlerini destekleyen bulgular olarak yorumlanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E41

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale