Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Boğazda Takılma Hissi İle Başvuran Hastalarda Baryumlu Farengoözefagografinin Yer
 

Boğazda Takılma Hissi İle Başvuran Hastalarda Baryumlu Farengoözefagografinin Yer

Özlüoğlu L., Yavuz H., Çaylaklı F., Özer C., Erkan A.

Boğazda takılma hissi, etyolojisi bilinmemekle birlikte kulak burun boğaz kliniklerinde sık görülen bir bulgudur. Etyolojisinde krikofarengeal kas spazmı, lingual tonsil hipertrofisi, servikal osteofit, gastroözefageal reflü, özefageal dismotilite, tiroid nodüller, psikiatrik morbiditenin yer alabileceği söylenmektedir. İyi huylu bir bulgu olmasına rağmen, altta yatan farengeal veya üst özefagus neoplazmı olmadığını ayırt etmek için birçok klinikte baryumlu farengoözefagografisine bakılmaktadır. Bu çalışmada, biz de kliniğimizde, takılma hissi ile başvuran 194 hastanın baryumlu farengoözefagografilerini retrospektif olarak inceledik. Tüm hastaların yapılan kulak burun boğaz muayeneleri doğal idi. Eşlik eden diğer şikayetler arasında 5 hastada ses kısıklığı, 10 hastada yutkunurken ağrı, 20 hastada reflü, 14 hastada öksürük, 27 hastada boğaz ağrısı bulunmakta idi. Hastaların %36.1’nin tetkiki normal olarak değerlendirilmekle birlikte, %63.9 hastada patoloji tespit edilmiştir. Bunlar arasında servikal osteofit (62,%32), akalazya (5,%2.5), hiatal herni (11,%5.7), Zenker divertikülü (3,%1.5), özefageal web (7,%3.6), gastroözefageal reflü (11,% 5.7), özefagusta traksiyon divertikülleri (14,%7.2) ve krikofarengeal kas spazmı (11,%5.7) gözlenmiştir. Baryumlu farengoözefagografisi, takılma hissi ile başvuran hastalarda sadece neoplazm şüphesini ortadan kaldırmak için değil, aynı zamanda hiç de küçümsenmeyecek bir orandaki hasta grubunda altta yatan bir patoloji bulunduğunu gösterebilen radyolojik tetkik olarak yerini koruyacaktır

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E42

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale