Sfenoid Sinüs Kaynaklı Koanal Polip

Kunt T., Bebek A., Yaşar M., Yıldırım A.

Sfenoid sinüs kaynaklı koanal polipler ender olarak görülürler ve benzer özellikleri nedeniyle antrokoanal polipler ile kolaylıkla karıştırılabilirler. Bilgisayarlı tomografi ve endoskopik muayene ayrıcı tanıyı kolaylaştırır. Basit polipektomi ile sfenoid sinüs içerisinde polip kalabileceğinden nüksetme ihtimali çok yüksektir.Endonasal endoskopik yaklaşımla cerrahi olarak tedavi edilen bir sfenoid kaynaklı koanal polip olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale