Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yaşla Birlikte Gelişen İşitsel Parametrelerdeki Etkilenmenin Değerlendirilmesi
 

Yaşla Birlikte Gelişen İşitsel Parametrelerdeki Etkilenmenin Değerlendirilmesi

Odabaşı O., Kırkım G., Öğün B., Şerbetçioğlu M.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte hem periferik, hem de santral işitsel sinir sisteminde değişik düzey ve derecelerde etkilenmeler görülmektedir. Bu etkilenmeler odyolojik değerlendirmede kullanılan saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi, akustik immitansmetri ve oto-akustik emisyon testi gibi başlıca test bulgularında kendini göstermektedir. Bu çalışma, ülkemizde yaşla birlikte ortaya çıkan işitsel etkilenmenin hangi yaş grubunda ve hangi derecede olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yüksek frekanslara doğru giderek artan, bilateral, simetrik, sensori-nöral işitme kayıplı 40-80 yaş arası (yaş ort:64,59) 121 kadın ve 179 erkek olmak üzere toplam 300 hasta odyolojik yönden değerlendirilmiştir. Hastalar, yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 100 normal işiten yetişkinin odyolojik bulguları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca hastalar, yaşlarına göre toplam 5 dekada (40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89) ayrılarak, dekadlar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Yaş gruplarına bölünmeden iki grup arasında yapılan karşılaştırmada, saf ses odyometrisinin tüm oktav frekansları, konuşmayı ayırt etme puanı, timponagram tipi, 2 ve 4 kHz akustik refleks eşikleri ve Metz rekrutment testinde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p=0.00). Ayrıca odyolojik veriler dekadlara göre kıyaslandığında, anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Özellikle konuşma testlerinde yaşın ilerlemesi ile artan santral etkilenmeler, 6. dekaddan sonra daha belirgin olarak saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E47

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale