Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Klippel-Feil Sendromlu Çocuk Olguda Odyolojik Değerlendirme
 

Klippel-Feil Sendromlu Çocuk Olguda Odyolojik Değerlendirme

Erdağ İ., Kırkım G., Şerbetçioğlu M.

Literatürde işitme kaybı ile birlikte görülen 400’ün üstünde sendrom tanımlanmıştır. Bu sendromlardan biri de Klippel-Feil Sendromudur (KFS). KFS kısa boyun, düşük saç çizgisi, en az iki servikal segmentte birleşme, boyun hareketlerinde kısıtlılık, renal patoloji ve işitme kaybını içeren anomaliler kompleksidir. Bu çalışmada, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu yakınmaları ile kliniğimize başvuran Klippel- Feil Sendromlu 6 yaşında bir çocuk hasta sunuldu. Klinik muayene ve bilgisayarlı tomografik inceleme sonucunda, bilateral dış ve orta kulak anomalileri saptanan hastanın odyolojik incelemesinde, bilateral ileri derecede iletim tipi işitme kaybı saptandı. Cep modeli kemik yolu işitme cihazı ile rehabilitasyonu sağlandı. Hastaya daha önce KFS tanısı konulduğunda, diğer anomaliler yönünden değerlendirilmediği anlaşıldı. Sendromun değişik organlarda yaratacağı anomaliler gözönüne alınarak, gerekli tüm konsültasyonlar gerçekleştirildi. Gelişebilecek komplikasyonlar ve kaçınılması gereken davranışlarla ilgili aile ve çocuk bilgilendirildi. KFS’de işitme kaybı beklenen bir bulgudur. İşitme kaybı sensörinöral, iletim veya mikst tip olabilir. KFS tanısı konulduğunda bütün çocuklarda odyolojik ve otolojik değerlendirme gereklidir. Mevcut sendromlarla ilgili tüm birimlerin konsültasyonu, gelişebilecek komplikasyonlarla ilgili ailenin bilgilendirilmesi ve izlemin düzenli bir şekilde yapılması uygundur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E48

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale