Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenjektomi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliği
 

Larenjektomi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliği

Cingi E., Keçik C., Özüdoğru E., Çaklı H., Cingi C., Gürbüz K., Aynacı S.

Larenks kanserlerinin cerrahi yolla tedavilerinin sonrasında oluşan lokal nükslerde, ilk operasyon sırasında tümörün makroskopik tam olarak çıkartılamasına karşın, mikroskopik olarak tam çıkartılamamış olması önemli rol oynamaktadır. Cerrahi sınır pozitifliği, tümörün yeri, evresi ve yapılan operasyon tipine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Öte yandan çeşitli teknik nedenlerden dolayı cerrahi sınırda yanlış (+) veya yanlış (-) sonuçların alınabilmesi de ameliyat sonrası dönemde uygulanacak ikincil girişimlerin planlanmasında cerrahların karar vermesini güçleştiren nedenlerin başında gelmektedir. Bu araştırmada, kliniğimizde larenks kanseri nedeni ile cerrahi yolla tedavi edilen hastalardaki cerrahi sınır pozitifliğinin sıklığının belirlenmesi, bu olguların sağkalım oranlarının saptanarak literatürde bu konuda yer alan bulgularla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gerecimiz Ocak 1990- Ocak 2000 tarihleri arsında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı’nda larenks kanseri tanısı konarak cerrahi yolla tedavi edilen 193 olgudan oluşmaktadır. Bu olgulardan 24’ünde cerrahi sınır pozitifliği saptandı. Tümör yerleşim yerine göre cerrahi sınır pozitifliği en fazla; glottik uzanımlı supraglottik, transglottik kanserli olgularda, evrelerine göre en çok T3 tümörlerde saptanmıştır. Preoperatif kemoterapi uygulanmasının cerrahi sınır pozitiflğinde etkili olmadığı saptanmış ancak lokal nükslerin ve rejiyonel lenf metastazı ile cerrahi sınır pozitifliği arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E52

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale