Olgu Sunumu: Olfaktör Nöroblastom

Öztürk M., Önal K., Uguz M., Akdag H., Etit D.

Olfaktör nöroblastom nazal kaviteden kaynaklanan agresif seyirli malign nöroendokrin bir tümördür.Nazal kavitenin malign tümörlerinin %2’sini oluşturur. Tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte 2. ve 6. dekatlarda pik yapar. Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür. Tümörün nazal kavitenin üst bölümünde bulunan nöral krestin olfaktör epitelinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kafa tabanına, kranial boşluğa, paranazal sinüslere ve orbitaya invazyon gösterirler. Kaynaklandığı lokalizasyon kribriform plate’in erken tutulumuna neden olur. Bu bölgedeki preforme delikler kemik erozyonu olmasa bile tümörün kafa içine hızlı penetrasyonuna izin verirler. Olguların yaklaşık %1,3’ünde tanı sırasında uzak metastaz tespit edilir. Semptomlar tutulan bölgeye ve uzak metastaza bağlıdır. Makroskobik olarak genellikle tek taraflı polipoid-fungiform, gri-kırmızı, kolay kanayan frajil tümörlerdir. Güncel tedavi protokolü cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya bunların kombinasyonu şeklindedir. Bu posterde 2 aylık burun tıkanıklığı ve burun kanaması şikayetiyle başvuran, alınan biyopsi sonucu olfaktör nöroblastom tanısı konan ve tanı sırasında tümörün anterior kranial fossayı uzanıp frontal lobu ve kavernöz sinüsü tuttutuğu tespit edilen bir olgu sunulacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E53

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale