Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Metisiline Dirençli Stafilokokkus Aureus’a Bağlı Akut Mastoidit Ve Komplikasyonları (Olgu Sunumu)
 

Metisiline Dirençli Stafilokokkus Aureus’a Bağlı Akut Mastoidit Ve Komplikasyonları (Olgu Sunumu)

Turgut S., Batur-Çalış A., Şentürk T., Kalkavan C.

Antibiyotiklerin yaygın kullanımıyla birlikte akut mastoiditin doğal seyri ciddi biçimde değişmiş ve ilişkili komplikasyonlar azalmıştır. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) pediyatrik hastalarda nozokomiyal enfeksiyonlara ve ölümlere yol açabilmektedir. Toplumda edinilmiş MRSA enfeksiyonları giderek artan sıklıkta karşımıza çıkmakta ve acil durum oluşturmaktadır. Sunumuzda MRSA’a bağlı ortaya çıkan bir pediyatrik akut mastoidit ve onu takiben lateral sinüs trombozu ve otitik hidrosefali olgusu ele alınmış ve uygulanan medikal ve cerrahi tedavi mevcut literatür ışığında tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E54

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale