Boyun Kitleleri Sonuçlarımız

Kutluhan A., Ural A., Bozdemir K., Berçin S.

Boyunda kitle, primer bir patoloji olabileceği gibi pek çok sistemik hastalık için önemli bir semptom olarak da karşımıza çıkabilir. Önemli yaşamsal organların bu bölgede olması boyun kitlelerine yaklaşımın önemini arttırmaktadır. Boyun kitlelerinde konjenital, enflamatuvar, travmatik, otoimmun ve malignite başta olmak üzere bir çok patoloji rol oynamaktadır. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde açıldığından bu yana dört ayda opere olan 24 boyunda kitle olgusunu gözden geçirdik. Hastaların 13’ü erkek, 11’i kadın olup yaşları 7-68 (ortalama 44.8±16.56) arasındaydı. 18 hastada (%75), tiroglossal kist, granulomatoz lezyon ,lipom, pleomorfik adenom, sidadenit, whartin tümörü, kolloidal guatr, anjiofolliküler hiperplazi, onkositom gibi benign patolojiler, 6 hastalar (%25), malign epitelyal tümör metastazı, az diferansiye epidemoid ca. metastazı, lenfoma gibi malign patolojiler saptanmıştır. Abstract Neck masses may be either a primary pathology, or exist as a sign of a systemic disease. The fact that many vital structures exist in this region increases the importance of approach to neck masses. The etiology of neck amsses may be various including congenital, traumatic, autoimmune and malignant disorders. From the date our hospital and clinic had started to function, we encountered 24 cases with neck masses. Of these patients 13 were male and 11 were female. Their age range was 7-68 (mean:44.8±SD). Benign pathologies such as thyroglossal cysts, granulomatous lesions, lipomas, pleomorphic

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E58

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale