Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yeni Kurulan Ankara Atatürk Hastanesi Kbb Kliniği Ameliyatlarının Dağılımı
 

Yeni Kurulan Ankara Atatürk Hastanesi Kbb Kliniği Ameliyatlarının Dağılımı

Kutluhan A., Ural A., Bozdemir K., Berçin S.

YENİ KURULAN ANKARA ATATÜRK HASTANESİ KBB KLİNİĞİ AMELİYAT DAĞILIMI Yeni açılan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde 4 ayda yaptığımız operasyonların dağılımlarını sunmak istedik.Bu süre içinde yapılan 291 ameliyatın 106 sı(%36.4) boğaz,98i (%33.7) burun ve sinüs ameliyatları,57si (%19.6) boyun, 30u (%10.3) kulak ameliyatlarından oluşmaktadır.Hastaların yaşları 2-76 (ortalama 31.2) arasında değişiyordu.Boğaz ameliyatları içinde adenotonsillektomi 45 hastaya (%42.5) , adenoidektomi 34 hastaya (% 32.1), UPPP 27 hastaya (%25.4) uygulandı.Bu grubun yaşları 2-67 (ortalama 19.06) arasındaydı.Burun ve sinüs ameliyatları içinde septoplasti 51 hastaya (%52), konka cerrahisi ve radyofrekans 17 hastaya (%17.3), septorinoplasti 18 hastaya (%18.3), FESS 12 hastaya (% 12.3) yapıldı.Hasta yaşları 4-64 (ortalama 30.88) arasında bulundu.Boyun grubunda kitle eksizyonu 24 hasta (%42.1),DL-biyopsi 17 hasta (29.8), boyun diseksiyonu 5 hasta (%8.8), larenjektomi ve submandibuler bez eksizyonu 4 hasta (% 7), parotidektomi 3 hasta (%5.3) olarak dağıldı. Bu grubun yaşları 4-76 (ortalama 48.72) arasında bulundu.Kulak operasyon grubunda timpanomastoidektomi 10 hastaya (%33.3),parasentez tüp takılması 10 hastaya (%33.3),radikal ve modifiye radikal mastoidektomi 6 hastaya (%10), fasial dekompresyon ve stapedektomi 2 hastaya (%6.7) yapıldı.Yaş aralığı 6-72 arası (ortalama 35.63) saptandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E59

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale