Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Böbrek Yetmezliğinde Eritropoetinin İşitme Üzerine Etkisi
 

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Eritropoetinin İşitme Üzerine Etkisi

Önal K., Türk B., Cengiz G., Uguz M.

AMAÇ: Kronik böbrek yetmezliğinde nedeniyle kronik hemodiyalitik tedavi gören hastalarda eritropoetin tedavisinin işitme fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması HASTALAR VE YÖNTEMLER: 1 Ocak- 31 Mayıs 2004 arasında yaşları 17-80 arasında (2 kadın, 18 erkek) kronik böbrek yetmezliği olan 20 erişkin hastanın 40 kulağı incelendi. On hasta 1 ila 3 aylık bir periyod içinde haftada 50-100 Ü/kg dozunda eritropoetin ile tedavi edildi ve kalan on hastaya eritropoetin tedavisi verilmedi. Her iki gruba çalışma periyodu sonrası odyolojik testler yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı. SONUÇ: Çalışmamızda pür ton eşik ortalamaları (0.5, 1 ve 2 kHz) her iki grupta da normal sınırlarda olmasına rağmen, eritropoetin almayan grupta daha belirgin olmak üzere yüksek frekanslarda orta derecede sensorinöral işitme kaybının ortaya çıktığı gözlenmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E60

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale