Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Cerrahi Uygulanmış 556 Larinks Kanserli Olgunun Retrospektif Analizi
 

Cerrahi Uygulanmış 556 Larinks Kanserli Olgunun Retrospektif Analizi

Öztürk M., Önal K., Uguz M., Aydoğdu V., Boyraz I.

Ocak 1987 - Mart 2005 tarihleri arasında kliniğimizde larinks skuamöz hücreli kanseri tanısı almış ve bu nedenle opere edilmiş 556 hasta retrospektif olarak taranmıştır. Hastaların 539'u (% 96.4) erkek, 17'si (% 3.6) bayandı. 398 (% 71.5) hastaya total, 150 (% 26.9) hastaya parsiyel (kordektomi, vertikal hemilarinjektomi, frontolateral larinjektomi, supraglottik horizontal larinjektomi, 3/4 larinjektomi, horizontal glottektomi, suprakrikoid larinjektomi), 8 (% 1.4) hastaya da near total larinjektomi uygulanmıştır. Hasta gurubumuzu sosyoekonomik düzeye bağlı olduğunu düşündüğümüz daha çok ileri evre kanserli hastaların oluşturması nedeniyle total larinjektomi oranımız yüksek çıkmıştır. Lezyonun evresi ve hastanın genel durumuna bağlı olarak selektif, modifiye radikal ve radikal boyun diseksiyonu aynı seansta uygulanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E61

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale