Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Maksillofasial Travmalar Ve Klinik Deneyimlerimiz
 

Maksillofasial Travmalar Ve Klinik Deneyimlerimiz

Kırış M., Çankaya H., Yuca K., Kıroğlu A., Kara T.

Amaç: Bu çalışmadaYüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde maksillofasial travmaya bağlı fraktür nedeniyle tedavi edilen hastaların analizini yapmayı amaçladık. Materyal ve Metodlar: Ocak 2000- Şubat 2005 tarihleri arasında maksillofasial travma nedeniyle tedavi edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenerek maksillofasial travmanın nedeni, oluşan yaralanmanın lokalizasyonu, hastaların yaş gruplarına göre dağılımı, uygulanan tedavi ve sonuçlarımız literatür eşliğinde değerlendirilerek tartışıldı. Bulgular: Maksillofasial travma nedeniyle tedavi edilen 2 ile 63 yaşları arasında toplam 47 hastanın 40’ı erkek(%85.1) ve 7’si kadındı(%14.9). Etyolojide 24 vaka ile trafik kazaları en sık sebepti. Bunu sırasıyla 19 vakada düşme ve ev kazaları, 2 vakada darp ve 2 vakada ateşli silah yaralanması izledi. 38 vakada mandibula fraktürü( 5 hastada multiple fraktür), 8 vakada zigoma fraktürü, 8 vakada alveoler ark fraktürü, 4 vakada orbita alt kenar fraktürü, 4 vakada nasal fraktür, 3 vakada maksiller sinüs medial duvarda ve 1 vakada maksiler sinüs lateral duvarda fraktür saptandı. 32 vakada miniplak ile rekonstrüksiyon, 15 vakada intermaksiller fiksasyon, 2 vakada kondilektomi, 6 vakada zigomatik ark elevasyonu, 2 vakada Caldvell-Luc operasyonu uygulandı. 3 vakaya trakeostomi açıldı. Sonuç: Maksillofasial travma tedavisinde birçok teknik kullanılmaktadır. Ancak ideal tedavi yöntemi sadece fraktürün tipi ve lokalizasyonuna göre değil aynı zamanda cerrahi ekibin deneyim ve tercihlerine de bağlı. olduğunu düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E62

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale