Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tonsillektominin Ses Ve Konuşma Üzerine Etkisi
 

Tonsillektominin Ses Ve Konuşma Üzerine Etkisi

Yıldırım İ., Okur E., Kılıç M., Al A.

Amaç: Tonsillektominin temel frekans, jitter, shimmer, gürültü-harmonik oranı gibi ses kalitesi parametreleri ile Türkçe’deki sekiz vokalin formant değerleri üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Tonsillektomi uygulanan, 6-14 yaş arasındaki 20 çocuktan ameliyat öncesinde, ameliyat sonrası 1. haftada ve 1. ayda, uzun /a/ vokaliyle /k_t/ ortamında söylenen sekiz farklı vokal örneği kaydedildi. MDVP programıyla ses kalitesi parametreleri, Multi-Speech (Kay Elemetrics) çekirdek programında LPC analiziyle vokallerin birinci (F1), ikinci (F2) ve üçüncü formant (F3) değerleri ölçüldü. Ameliyat öncesi verilerle ameliyat sonrası veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Tonsillektomi sonrası ses kalitesi parametrelerinde herhangi bir değişiklik gözlenmezken, postop 1. haftada bütün vokallerin F3 değerlerinde düşme olduğu gözlendi, bu düşüş /ı/ ve /u/ dışındaki vokallerde istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Postop 1. ayda F3 değerlerinin genel olarak tekrar yükselmesine karşın, yine de tonsillektomi öncesi değerlerin altında kaldığı gözlendi. Postop 1. ayda ölçülen değerler, ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldığında, sadece /o/ ve /ö/ vokallerindeki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu; /a/, /e/, /i/ ve /ü/ vokallerinde postop 1. haftada görülen farklılığın 1. ayda düzeldiği gözlendi. Sonuç: Tonsillektomi sonrası ilk günlerde görülen F3 değişikliğinin tekrar düzelme eğiliminde olması, ses yolunun yeni duruma zamanla adapte olabileceğini göstermektedir. Ancak bu görüşün doğrulanması için tonsillektomi uygulanan hastalarda 3-6 ay gibi daha uzun süreli bir takip gerekmektedir. Ayrıca, böyle bir çalışma nazalite analiziyle birlikte yapıldığında, formant değerlerinde görülen değişikliklerin farenks anatomisindeki değişiklikten mi, yoksa velum fonksiyonlarının etkilenmesinden mi kaynaklandığını söylemek mümkün olabilecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E67

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale