Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Juvenil Anjiofibrom Tedavisinde Transpalatal Yaklaşım
 

Juvenil Anjiofibrom Tedavisinde Transpalatal Yaklaşım

Öztürk M., Gökçe H., Önal K., Uguz M., Etit D., Boyraz I.

Anjiofibrom adölesan çağındaki erkekleri etkileyen benign tümördür. Burun tıkanıklığı, nazofarenkste kitle ve tekrarlayan burun kanaması ile karakterizedir. Genellikle nazofarenkste sınırlı olmasına rağmen büyüdüklerinde çevre dokuları etkileyerek fonksiyonel ve yapısal hasara neden olurlar. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve dijital substraksiyon anjiografi (DSA) tanıda yararlı görüntüleme yöntemleridir. Biyopsinin gerekliliği tartışmalıdır. Biyopsi düşünüldüğünde ameliyathane şartlarında yapılmalıdır. Tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmelidir. İntrakranial yayılımın olduğu vakalarda radyoterapi tercih edilebilir. Hormon tedavileri kullanılmamaktadır. Olgu: İki yıldır giderek artan burun tıkanıklığı ve horlama şikayeti olan 17 yaşındaki erkek hasta; sağ nazal kaviteden alınan biopsi sonucunun anjiofibrom gelmesi üzerine kliniğimize sevk edilmiş. Fizik muayenede nazofarenksten kaynaklanıp bilateral koanalardan her iki burun boşluğuna uzanan düzensiz yüzeyli multilobule pembe renkli kitle saptandı. BT’de nazofarenksin posterior duvarından burun boşluğuna uzanan, sağ pterigopalatin fossayı tutan ve sağ sfenoid sinüs anterior duvarında harabiyet oluşturan 5x4x3,5 cm boyutunda yumuşak doku kitlesi görüldü. DSA’da sağ internal maksiller arterden beslendiği görüldü. Yapılan göz ve nöroloji konsültasyonlarında patolojik bulgu saptanmadı. Nazofarenksi tamamen doldurup, posterior duvarı tutan, sağ rosenmüller fossayı dolduran ve her iki koanayı kapatan tümöral kitle transpalatal yaklaşımla totaliyle çıkarıldı.. Postoperatif dönem sorunsuzdu. Anahtar kelimeler: anjiofibrom, transpalatal yaklaşım, DSA, BT

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E68

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale