Laringeal Nörofibrom: Olgu Sunumu

Özdemir S., Kıroğlu M., Gün R., Ergin M.

Laringeal nörofibrom oldukça nadir görülür. Bu nedenle tanısında zorlukla karşılaşılabilir. Larinkste en sık ariepiglottik plika ve ventriküler banttan gelişir. Ses kısıklığı, nefes darlığı, disfaji ve nefes darlığına neden olabilir. Bu çalışmada, nefes darlığı ve ses kısıklığı şikayetleri ile kliniğimize başvuran ve direk laringoskopide sağ ariepiglottik plikadan kaynaklanan nörofibrom saptanan, iki defa CO2 lazerle eksizyon uygulanan ve lezyonun nüks etmesi üzerine lateral faringotomi yöntemi ile total kitle eksizyonu yapılan 19 yaşında bayan hasta literatür ışığında tartışılarak sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E69

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale