Petröz Apeks Kolesteatomu

Gökler A., Akın İ., Arslan M., Ceylan T., Sağıt M.

Petröz apeks kolesteatomu nadir görülen bir hastalıktır. Tanısı güçtür. Cerrahi olarak tedavisi gerekir. Kliniğimizde tedavi edilen 3 petröz apeks kolesteatom olgusu sunulmuştur. Tüm olgularda progresif fasial paralizi ve sensörinöral işitme kaybı izlenmiş, yapılan muayenelerinde intakt kulak zarı ile karşılaşılmıştır. Hastalara translabirentin transkoklear yaklaşımla fasial dekompresyon ve kolesteatom kitlesinin total eksizyonu uygulanmıştır. Hastaların hiç birinde kolesteatom rekürrensi izlenmemiş, tüm hastalarda fasial sinir fonksiyonlarında ilerleme gerçekleşmiştir. Petröz apeks bölgesinde yerleşmiş patolojiler ve cerrahi yaklaşımlar tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E70

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale