Olgu Sunumu: Larengeal Aktinomikoz

İnanlı S., Sarı M., Bağlam T., Yazıcı M., Eren F., Yumuşakhuylu A.

Aktinomikoz, kronik süpüratif granülomatoz bir hastalıktır. En sık tespit edilen etken mikroorganizma, oral bir saprofit olan Actinomycosis Israelii’dir. Genç erkeklerde görülme insidansı daha fazladır. En sık görülen servikofasiyal tipi dışında torasik ve abdominal formları da bulunmaktadır. Servikofasiyal infeksiyonlar genellikle dental infeksiyonları ya da cerrahi girişimleri takip eder. Literatürde daha nadir olarak nasofarenks, trakea, farinks ve vallekula lokalizasyonlu primer aktinomikoz enfeksiyonları bildirilmiştir. Bu yazıda ses kısıklığı şikayetiyle polikliniğimize başvuran, yapılan direkt laringoskopi sonrası vokal kordundan alınan biyopside larengeal aktinomikoz tanısı alan olgu tedavi yaklaşımlarımızla birlikte sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E71

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale