Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Brakial Pleksusta Saptanan İntranöral Perinöroma Vakası
 

Brakial Pleksusta Saptanan İntranöral Perinöroma Vakası

Sav A., Özdemir N., Kaya H., Sarı M., Yazıcı M., Şehitoğlu M.

İntaranöral perinöroma (lokalize hipertrofik nöropati) daha çok üst ekstremitelerideki kalın sinir gövdelerini tutma eğiliminde olan, yavaş ilerleyen, nadir görülen bir hastalıktır. Kranial sinirlerde rastlanması çok nadir bir durumdur. 76 yaşında erkek hasta 2 yıldır devam eden boyun sol tarafında kitle ve ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Muayenesinde boyunda solda level IV' te 2x3 cm’lik bir kitle saptandı. Yapılan manyetik rezonanas incelemesinde solda brakial pleksusa uyan bölgede periferik sinirlerde kalınlaşma oluşturan 2,5 cm’lik kitlenin mevcudiyeti görüldü. Cerrahi rezeksiyon sonrası yapılan patolojik incelemede kitle intranöral perinöroma olarak rapor edildi. Çok nadir rastlanılan bir hastalık olan intranöral perinöroma baş-boyun kitlesi olan hastalarda özellikle kalın sinir gövdelerine yakın olan kitlelerde tanı olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E72

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale