Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Sigara Ve E Vitamininin Solunum Yollarında Reaktif Oksijen Türlerinin Oluşumuna Etkisinin Araştırılması
 

Sigara Ve E Vitamininin Solunum Yollarında Reaktif Oksijen Türlerinin Oluşumuna Etkisinin Araştırılması

Üneri C., Yüksel M., Özdemir N., Polat Ş., Sarı M., Bağlam T., Haklar G.

Amaç: Sigara dumanına maruz bırakılan sıçanların solunum yollarında reaktif oksijen türlerini (ROT) varlığının araştırılması ve antioksidan madde (vitamin E) kullanımı ile reaktif oksijen türlerinin miktarındaki muhtemel değişikliğin gösterilmesi. Gereç ve yöntem: Her grupta 8 deney hayvanından oluşan 3 grup hazırlandı. Sekiz hafta boyunca her gün, sekiz saatte bir, bir saat boyunca 1. grup sadece sigara dumanına maruz bırakıldı. İkinci grup sigara dumanına maruz bırakılıp haftada bir kez intraperitoneal yolla vitamin E verildi. Üçüncü grup ise kontrol grubu yapıldı ve sigara dumanına maruz bırakılmadı. Belirtilen sürenin sonunda sıçanlar sakrifiye edildi, larenkslerinden ve akciğerlerinden doku örnekleri alınarak luminol ve lusigenin ile amplifiye edilmiş kemiluminesans ile reaktif oksijen türlerinin miktarlarının ölçümü yapıldı. Bulgular: Sigara dumanına maruz bırakılan grupta kontrol grubuna göre ROT miktarında artma saptandı. Sigara dumanı ve E vitamini uygulanan grupta ise ROT miktarı birinci gruba göre daha düşük olarak ölçüldü. Sonuç: Sigara, solunum yollarında ROT miktarını arttırmaktadır ve antioksidan madde olan E vitamininin sigaranın oluşturduğu ROT miktarını azaltıcı etkisi vardır. Anahtar Sözcükler: E vitamini, sigara, reaktif oksijen türleri

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E73

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale