Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Farklı Konsantrasyonlarda İntratimpanik Gentamisin Uygulamalarının Kokleotoksik Etkilerinin Karşılaştırılması
 

Farklı Konsantrasyonlarda İntratimpanik Gentamisin Uygulamalarının Kokleotoksik Etkilerinin Karşılaştırılması

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., İnanlı S., Sarı M., Şehitoğlu M., Erbarut İ., Kotiloğlu E.

Amaç: İntratimpanik gentamisin uygulaması medikal tedaviye dirençli Meniere hastalarının tedavisinde son yıllarda yaygın hale gelmiş olmasına rağmen tedavi protokolü hala tartışmalıdır. Bu çalışma, intratimpanik gentamisin tedavisinde farklı gentamisin konsantrasyonlarını kullanarak kobaylar üzerinde vestibülotoksisite gelişim sürelerinin saptanmasını ve kokleadaki etkilerinin histopatolojik incelemelerle karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Gereç ve yöntem: Yirmi dört adet kobay her grupta 6 tane olacak şekilde dört gruba ayırıldı. Kobayların sağ kulaklarına vestibülotoksisite gelişinceye kadar haftalık 20, 40, 60 ve 80 mg/ml konsantrasyonlarında gentamisin solüsyonları uygulandı. Sol kulaklarına kontrol amacıyla uygulama yapılmadı. Hayvanlar son enjeksiyondan iki hafta sonra kokleadaki ve vestibüler organlarındaki tüy hücresi hasarlarını değerlendirmek için sakrifiye edildi. Sonuçlar: Düşük doz gentamisin uygulananlarda vestibüler fonksiyonların ablasyonu için daha çok sayıda enjeksiyon yapılması gerekti. Tüm gruplarda belirgin vestibüler sistem hasarı görüldü. Koklear tüy hücresi hasarları dört grupta da birbirine yakındı ve minimal hasar gözlendi. Tartışma: İntratimpanik uygulanan gentamisin, selektif vestibülotoksik etkili olmayıp kokleotoksik etki de göstermektedir. Gentamisin konsantrasyonu artışı koklear hasarı arttırmamaktadır. Tedavi sırasında vestibülotoksisite saptandığında gentamisin uygulamalarının sonlandırılması tedavinin kokleotoksisite riskini azaltacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E74

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale