Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Vokal Kord Nodullerinde Ses Terapisi Başarısı
 

Vokal Kord Nodullerinde Ses Terapisi Başarısı

Köybaşıoğlu A., Kemaloğlu Y., İnal E., Yılmaz M., Gökmen S., Gündüz B., Varol E.

Amaç: Vokal kord nodülleri (VKN) en sık görülen ses kısıklığı nedenleri olup özellikle mesleklerini sesleriyle icra edenlerde daha sık görülmektedir. Etyolojisinde sesin kötü, yanlış ve aşırı kullanımı birinci derecede rol oynadığı için tedavide ses terapisi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada terapi başarısı araştırılmıştır. Materyal-Metot: Bu çalışmaya KBB uzmanlarınca VKN tanısı konularak merkezimize yönlendirilmiş olan 84 olgu dahil edilmiştir. Hastalara 6 haftalık standart tedavi protokolü (ses hijyeni eğitimi, gevşeme, solunum ve ses egzersizleri ve piyano eşliğinde ses yükseltme çalışmaları) uygulanmıştır. Tedaviye devam etme oranı, 6. hafta sonundaki tedavi başarısı ve uzun dönemde tedavi sonuçları incelenmiştir. Sonuçlar: VKN terapi programına alınan 84 hastadan % 8.33’ünün tedavi sürecini yarıda kestiği, geri kalan 77 hastadan % 90.90’unda 6 haftalık tedaviyle anlamlı düzelme elde edildiği görülmüştür. Hastaların daha sonraki dönemdeki ses kaliteleri sorulduğunda yaklaşık % 26’sında ses problemlerinin tekrarladığı saptanmıştır. Yorum: Ses kullanma tarzı ve kişilik özellikleriyle büyük paralellik gösteren VKN tedavisinin başarısı kısa vadede tedaviye devam etmesine uzun vadede ise altta yatan problemlerin çözülmesine bağlıdır. Merkezimizde piyano eşliğinde yapılan ses yükseltme çalışmaları kısa dönemde başarılı olmakla birlikte kalıcılık hastaya ait özelliklere bağlı olarak düşmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E76

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale