Brankial Ark Anomalileri

Oğuz H., Arslan N., Demirci M., Kargın S., Şafak M.

Brankial ark kist ve fistülleri, boyun yumuşak dokularından kaynaklanan, çok yaygın olmayan embriyolojik gelişim anomalileridir. Brankial yarık kistleri genellikle ikinci ve üçüncü dekattaki kişilerde görülmektedir. İkinci brankial ark ve yarık anomalileri en sık görülen (%67-93) anomalilerdir. Kliniğimizde 1997-2005 yılları arasında ameliyat edilen 17 brankial kist vakası incelendi. Hastaların %70,6’sında brankial kistin 40 yaş altında, %29,4’ünde ise 40 yaş üstünde ortaya çıktığı gözlendi. Olguların %58,2’sinin kadın olduğu, %88,2’sinin ikinci brankial ark anomalisi bulunduğu, %58,8’inin sol tarafta yerleştiği gözlendi. Brankial ark kistleri, her yaşta görülen lateral boyun kitlelerinde ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E77

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale