Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Larengeal Tutulum
 

Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Larengeal Tutulum

Külekçi M., Topak M., Oysu Ç., Yelken K., Şahin Yılmaz A.

Amaç: Bu çalışmanın amacı aktif akciğer tüberkülozu olan hastalarda larengeal tutulumun gerçek insidansını belirlemektir. Materyal ve Metod: Akciğer tüberkülozu sebebiyle tedavi görmekte olan toplam 319 hastaya larengoskopik muayene ve gereğinde biopsi uygulanmıştır. Bulgular: Beş olguda larengeal tüberküloz tespit edilmiştir. Olgularda en sık rastlanan şikayet disfaji olup, ikinci sıklıkta ses kısıklığı görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda akciğer tüberkülozu olan hastalardaki larengeal tutulum insidansı % 1.5 olarak tespit edilmiştir. Göğüs hastalıkları uzmanları larengeal semptomları genellikle göz ardı etmektedir. Larenks tüberkülozunun akciğer tüberkülozundan daha bulaşıcı olması sebebiyle akciğer tüberkülozlu olgulardan larengeal semptomları çok hafif boyutta olanlar bile bir kulak burun boğaz hekimince değerlendirilmelidir. Bu şekilde larenks tüberkülozlu olgular izole edilip sağlık personeli ve diğer hastalara bulaştırıcılık engellenecek, aynı zamanda larenks tüberkülozu ile karışabilen larenks malignitelerinin de erken dönemde tespiti mümkün olacaktır

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E78

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale