Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Geçmişten Günümüze Bppv’de Tedavi Yaklaşımları
 

Geçmişten Günümüze Bppv’de Tedavi Yaklaşımları

Tümkaya F., Şerbetçioğlu M.

BPPV ilk kez 1921’de Barany tarafından tanımlanmış ve 1952’de Dix ve Hallpike tarafından popülarize edilmiştir. Hastalığın çok yaygın olması, tekrarlayabilmesi ve günlük yaşamı etkilemesi, bu konuyla ilgilenenleri değişik tedavi seçenekleri aramaya itmiştir. Bu bildiride, hastalığın ilk tanımlandığı yıllardaki fizyopatolojiye uygun tedavi yöntemleriyle birlikte günümüzdeki geçerli açıklamalar ışığında geliştirilen güncel tedavi yaklaşımları irdelenmiştir. En yaygın olarak kullanılan cerrahi dışı tedavi yöntemleri olarak medikal tedavi, vestibüler rehabilitasyon ve manevra tedavisi tanımlanmıştır. Daha seyrek olarak kullanılan cerrahi tedavi seçenekleri arasında, vestibüler nörektomi, singular nörektomi ve posterior yarım daire kanal oklüzyonu sayılabilir. Bu bildiride, günümüzdeki geçerli teoriler ışığında, tedavi seçenekleri sunulacak ve bu yöntemler geçerliliği yönünden irdelenecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E79

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale