Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Allerjik Rinit Ön Tanılı Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçlarımız
 

Allerjik Rinit Ön Tanılı Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçlarımız

Öğretmenoğlu O., Konaklıoğlu M., Süslü A., Yücel Ö., Önerci T.

Deri prick testi, allerjik rinit tanısı için yaygın olarak kullanılan, uygulaması basit bir testtir. Ocak 2002 - Kasım 2004 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında, allerjik rinit ön tanısı alan 382 kişiye, anket formu ve deri prick testi uygulanmıştır. Sonuçlar retrospektif olarak incelenmiştir. Allerji testi pozitif olan hastalarda en sık görülen şikayetlerin burun tıkanıklığı ve hapşırma (%89) olduğu tespit edilmiştir. Hapşırma şikayeti allerji testi pozitifliğini tahmin etmede en spesifik belirti olarak dikkat çekmiştir.Deri prick testinde kullanılan allerjenlerden en sık çayır polenlerine (%60) ve ev akarlarına (%21) karşı pozitiflik elde edilmiştir. Mevsimsel şikayetleri olup testi pozitif olan 56 hastanın, 46’sında (%82.1) çayır polenlerine ve perennial şikayetleri olup testi pozitif olan 24 hastanın, 11’inde (%45.8) ev akarlarına karşı pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Hasta grubumuzda sadece 1 kişide beslediği hayvana karşı allerji pozitifliği bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E81

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale