Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Uppp Adaylarında Endoskopik Muayene Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 

Uppp Adaylarında Endoskopik Muayene Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Öğretmenoğlu O., Süslü A., Yücel Ö., Önerci T.

Uvulopalatofaringoplasti (UPPP), horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) tedavisinde en sık kullanılan ameliyattır. OUAS tedavisinde, UPPP ile horlama tedavisindeki kadar yüksek başarı oranları görülememektedir. Bunun nedeninin apnelere neden olan obstrüksiyonun birden fazla seviyede görülmesi olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden yardımcı tanı yöntemleriyle darlığın yeri ve cerrahiden yararlanım tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Çalışmamızda darlık seviyelerinin tespitinde kullanılan çeşitli endoskopik muayene yöntemleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında Ocak 2004 – Temmuz 2004 arasında horlama ya da OUAS tanılarıyla değerlendirilen ve UPPP planlanan 28 hasta çalışmaya dahil dilmiştir. Tüm hastalara oturarak ve yatarak Müller manevrası (MM) yapılmış, ek olarak ameliyatın hemen öncesinde, anestezi indüksiyonu verildikten sonra, hasta entübe edilmeden fiberoptik endoskopla yumuşak damak ve dil kökü seviyesi incelenmiştir. Yumuşak damak ve dil kökü seviyesi için oturur ve yatar pozisyonlarda yapılan MM sonuçları karşılaştırıldığında, testler arasında Kappa kat sayısına göre (sırasıyla 0,706 ve 1,0) iyi düzeyde bir uyum olduğu ve bu uyumların istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,01) tespit edilmiştir. Uykuda nazofaringoskopi ve MM arasında hem yumuşak damak seviyesinde hem de dil kökü seviyesinde uyum bulunamamıştır (p>0,05). Her iki seviyede de uykuda nazofaringoskopi ile daha fazla kapanma olduğu görülmüştür. MM de, negatif basınç oluşturularak hava yolunda gözlenen obstrüksiyonun yeri ve derecesinin, fizyolojik uyku sırasında oluşan obstrüksiyonun yerini ve derecesini tam olarak temsil etmediği; UPPP adaylarını belirlerken, hastaların hava yolunda özellikle yumuşak damak seviyesinde, tahmin edilenden daha fazla obstrüksiyon olabileceği araştırmamız sonucunda düşünülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E82

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale