Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Özofajitli Hastalarda Larengeal Semptom Ve Bulgular
 

Özofajitli Hastalarda Larengeal Semptom Ve Bulgular

Kırış M., Yuca K., Yakut F.

Amaç: Endoskopik olarak özofajit tespit edilen hastalarda larengeal semptom ve bulguların sıklığını araştırmak. Gereç ve Yöntem: Gastroenteroloji laboratuvarında endoskopi ve biopsi ile özofajit tespit edilen 32 erkek ve 24 bayan toplam 56 hasta çalışmamıza kaydedildi. Bu hastalar ses kısıklığı, boğaz ağrısı, sık boğaz temizleme, boğazda takılma hissi gibi larengeal semptomlar ve vokal kord hiperemisi, aritenoidlerde hiperemi, pakidermi (interaritenoid hiperplazi) gibi larengeal bulgular yönünden değerlendirildi. Bulgular : Semptomlardan; ses kısıklığı 35 (% 62.5) hastada, boğaz ağrısı 45 (%80.3) hastada, sık boğaz temizleme 42 (%75) hastada, boğazda takılma hissi 35 (%62.5) hastada saptandı. Bulgulardan; vokal kord hiperemisi 29 (%51.8) hastada, aritenoidlerde hiperemi 37 (%66) hastada, pakidermi 21 (%37,5) hastada saptandı. Sonuç: Gastroözofageal Reflü Hastalığı alt özofagusa sınırlı olmayıp önemli oranda Larengofarengeal semptom ve bulgulara yol açmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E83

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale